ขอถาม

น้องนำลาย
พี่ชื่อรับคราบ  พี่หน้าตาดีหมัย พี่หล่อมัย ตอบด้วย
คำตอบ