อาจารย์คนหนึ่ง

คนชอบสงสัย

เหมือนที่ได้ตั้งหัวเรื่องไว้นั่นหละคะ คือหนูมีปัญหากับอาจารย์คนหนึ่งนะคะ แต่ไม่ขอเอ่ยนามละกันค่ะที่ไม่เอ่ยนามก็เพราะว่าอาจารย์คนนั้นเขาอาจจะไม่ทำอย่างนี้กับคนอื่นเหมือนที่ทำอย่างหนูก็ได้ เล่าเลยนะคะ คือเมื่อเทอมก่อนหนูได้ลงเรียนวิชาหนึ่งและอาจารย์ก็สอนบ้างไม่สอนบ้างเพราะอาจารย์เขาเป็นถึงดร. เขางานยุ่งและทุกครั้งที่เข้าสอนก็จะพูดระบายเรื่องตัวเองให้ฟังให้นักศึกษาเห็นใจ ซึ่งหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ฟังอาจารย์พูดแล้วก็น่าเห็นใจ เชื่อไปทุกอย่างทุ่มเทความเคารพให้ท่าน งานทุกอย่างที่ท่านสั่งหนูก็ทำส่งหมด เข้าเรียนทุกคาบ ผลสุดท้ายเพื่อน ๆ ได้เกรด A กันหมด แต่หนูได้เกรด B คนเดียว ความจริงมันก็มากนะคะเกรดที่ได้แต่อยากถามว่าทำไมได้คนเดียวทั้งๆที่ทำดีมาตลอด และหนูเคยเข้าไปถามอาจารย์ตรง ๆ ท่านพูดขึ้นมาเหมือนไม่พอใจ เหมือนกับเราไปว่าให้ แถมยังบอกว่าไม่เชื่อก็ค้นดูงานย้อนหลังได้เลย แต่ค้นเองนะอาจารย์ไม่มีเวลา หนูยังได้ยินเพื่อนห้องอื่นที่เรียนด้วยบอกว่าได้เกรดน้อยเหมือนกันทั้ง ๆที่ส่งงานครบก็บอกไม่ครบ หนูเข้าใจนะคะว่าอาจารย์คนนั้นงานเยอะแต่เหมือนว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมจนหนูคิดไปเองเลยว่า ตัวเองเป็นผู้โชคร้ายที่โดนสุ่มให้ได้เกรดนี้ ความเคารพที่เคยมีให้ท่านก็หายไปจนบัดนี้ไม่อยากคิดเลยคะ อย่างที่อาจารย์อนงค์ศิริเคยบอกว่า ไม่ควรดูถูกความรู้ในตัวบุคคลไม่ว่าคนนั้นจะมีตำแหน่งอะไร ขนาดเป็น ดร.ก็ยัง...อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ?

คำตอบ

ตอบคนขี้สงสัย

ครูดีใจที่หนูไว้วางใจครู และเล่าความคับข้องใจของหนูให้ครูได้รับรู้ ซึ่งน่าจะหมายความว่าหนูมีความไว้วางใจครู  ข้อมูลที่ครูได้รับไม่ทราบรายละเอียดพอ เช่น เรียนกันกี่คน  กิจกรรมการเรียนและการวัดผลและประเมินผล ได้ทำความเข้าใจ หรือตกลงร่วมกันในวันแรกหรือวันที่อาจารย์ท่านแนะนำแผนบริหารการเรียน  หรือไม่  เกณฑ์เป็นอย่างไร  บางรายวิชากำหนดกิจกรรมไม่กี่ชิ้นแต่เน้นการสอบกลางภาค ปลายภาค หรือบางวิชาเน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติมีกิจกรรมมาก ชิ้นงานมาก แต่มันขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชา และเกณฑ์การวัดผล

ครูขอให้ทบทวนแผนบริหารการสอนที่แจกกันในชั่วโมงแรก  แล้วกลับมาดูว่าเราได้ปฏิบัติอย่างไร  ผลการสอบmidterm ผลการสอบปลายเทอม และคะแนนเก็บระหว่างเรียน(ชิ้นงาน)   ซึ่งผลการสอบ(เกรด)เขาก็ระบุว่าได้คะแนนเก็บระหว่างเรียน + กลางภาค เท่าไหร่ ปลายภาคสอบได้คะแนนเท่าไหร่  แต่ถ้าวิชานั้นไม่ระบุ  ก็ขอดูได้ (แต่ต้องใช้คำพูดที่มิใช่ทำให้อาจารย์คิดว่าเราไปจับผิดนะคะ)  ให้ขอดูเพื่อจะได้ปรับปรุงการเรียนของเราในวิชาต่อๆไป ทำนองนี้  ครูคิดว่าจะดียิ่ง

ไม่คิดว่าจะมีครูคนไหนมีอคติกับศิษย์  เพราะคำว่า "ครู" มีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าผู้รับจ้างสอน  แต่ที่ครูเจอมาส่วนมากศิษย์จะสรุปเอง ขาดการสื่อสารที่ดีต่อกัน  มีหลายคนที่เรียนกะครูเพื่อน ๆได้ A แต่เขาได้B  ก็งอนเพราะไม่เข้าใจว่า  ชิ้นงานนะเราทำครบมีคะแนนเยอะแต่ตอนสอบปลายภาคได้คะแนนน้อย  รวมคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดก็ต้องตัดเกรดไปตามเกณฑ์  ครูจะถามตัวเองว่าเราได้ความรู้อะไรในวิชาที่เราเรียน เราได้ประสบการณ์อะไร มากกว่าว่าจะได้เกรดอะไร

เพราะความรู้ ประสบการณ์จะติดตัวเราไปเป็นบัณฑิตครูสมภาคภูมิ ได้เกรด  A  เกือบทุกวิชาแต่รู้ไม่จริง เป็นบัณฑิตเทียมต่างหากอันตราย

มันผ่านไปแล้วครูอยากให้ตั้งใจเรียนในวิชาใหม่  กับครูคนใหม่ เพื่อนคนใหม่ ประสบการณ์ใหม่ๆ  จะดีกว่า  นะจ๊ะ  เกรดคือผลพลอยได้ เกรดคือสัญลักษณ์สมมติ  ครูพบว่า วิชาที่ครูได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้จริง ไม่ใช่ได้  A  เสมอไป  แต่เป็นวิชาที่เราได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงจ๊ะ  ประการสำคัญครูก็ให้ความรักแก่ศิษย์ของครูทุกคนอยู่แล้ว  อ่านะ