เรียน คณะกรรมการพิจารณา “รางวัล ต km มมส” ครั้งที่ 1"

เรียน พี่อ้อ
ขอฝากข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณารางวัล “รางวัล ต km มมส”

http://gotoknow.org/blog/kamphanat/76708

กัมปนาท (กรรมการและเลขานุการ)

............................................

รายชื่อคณะกรรมการดูได้ที่นี้ครับ

รางวัล “ฅ KM มมส.”

คำตอบ