ขอ เสนอแนะ เกี่ยวกับ gotoknow.org

อาจารย์จันทวรรณคะ

หนูขออนุญาต&nsp;&nsp;รบกวนเวลาของอาจารย์นิดนึงนะคะ
คือ เมื่อหนูเข้าในส่วนของ&nsp;&nsp;ศูนย์รวมข้อมูลคะ&nsp;&nsp;หนูสังเกตุคำที่ใช้เป็นหัวข้อ &nsp;&nsp; บันทึกที่หนูได้เสนอข้อคิดเห็นในบันทึกนั้น &nsp;ๆ &nsp;&nsp; โดยคำที่ใช้เป็นหัวข้อ จะใช้คำว่า &nsp;&nsp;"บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด "&nsp;&nsp; หนูก็งง &nsp;&nsp;เพราะดูบันทึกที่แสดงอยู่&nsp;&nsp; เป็นบันทึกที่หนูได้ไปเสนอข้อคิดเห็นไว้ &nsp;&nsp; พอมาดูหัวข้อว่า &nsp;&nsp;"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย มะปรางเปรี้ยว"&nsp;&nsp; จึงเข้าใจว่า เป็นการเสนอข้อคิดเห็นของตัวเอง &nsp;&nsp;ที่ไปเสนอไว้ในบันทึกต่าง ๆ

หนู คิดว่า ถ้าลองเปลี่ยนหัวข้อ &nsp;&nsp;"บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด"&nsp;&nsp; เป็น &nsp;&nsp;"บันทึกที่ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นล่าสุด" &nsp;&nsp;หรือ&nsp;&nsp; &nsp;&nsp;"บันทึกที่ได้แสดงความคิดเห็นล่าสุด"&nsp;&nsp; หรือ&nsp;&nsp; "บันทึกที่ได้ออกความคิดเห็นล่าสุด"&nsp;&nsp; จะดีกว่าไหม ??

คือหนูมองในแง่ที่ตัวหนูเป็นผู้ใช้นะคะ &nsp;เมื่อหนูเห็นคำว่า &nsp;&nsp; "บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด"&nsp;&nsp; จะเข้าใจว่า เป็นบันทึกที่หนูเขียน &nsp;และได้รับข้อคิดเห็นจากผู้อ่านคะ &nsp;&nsp;&nsp;ซึ่งอาจจะทำให้เข้าใจผิด&nsp;&nsp; เนื่องจากในส่วนของ &nsp;&nsp;"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่น"&nsp;&nsp; ก็ใช้คำว่า &nsp;&nsp;"บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด"&nsp;&nsp; เช่นกันคะ

หนูก็อยากจะลองเสนอประเด็นนี้ ให้อาจารย์พิจารณานะคะ
คำตอบ

เห็นด้วยจ้ะ ขอบคุณมาก

มะปรางเปรี้ยว
ขอพิมพ์คำถามใหม่นะคะ

อาจารย์จันทวรรณคะ

หนูขออนุญาต รบกวนเวลาของอาจารย์นิดนึงนะคะ

คือ เมื่อหนูเข้าในส่วนของศูนย์รวมข้อมูลคะ หนูสังเกตุคำที่ใช้เป็นหัวข้อ บันทึกที่หนูได้เสนอข้อคิดเห็นในบันทึกนั้น ๆ โดยคำที่ใช้เป็นหัวข้อ จะใช้คำว่า "บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด " หนูก็งง เพราะดูบันทึกที่แสดงอยู่ เป็นบันทึกที่หนูได้ไปเสนอข้อคิดเห็นไว้ พอมาดูหัวข้อว่า "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย มะปรางเปรี้ยว" จึงเข้าใจว่า เป็นการเสนอข้อคิดเห็นของตัวเอง ที่ไปเสนอไว้ในบันทึกต่าง ๆ

หนู คิดว่า ถ้าลองเปลี่ยนหัวข้อ "บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด" เป็น "บันทึกที่ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นล่าสุด"หรือ "บันทึกที่ได้แสดงความคิดเห็นล่าสุด"หรือ "บันทึกที่ได้ออกความคิดเห็นล่าสุด" จะดีกว่าไหมคะ ?? (ขอความคิดเห็นคะ)

หนูมองในแง่ที่ตัวหนูเป็นผู้ใช้นะคะ เมื่อหนูเห็นคำว่า "บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด" จะเข้าใจว่า เป็นบันทึกที่หนูเขียน และได้รับข้อคิดเห็นจากผู้อ่านคะ ซึ่งอาจจะทำให้เข้าใจผิด เนื่องจากในส่วนของ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่น" ก็ใช้คำว่า "บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด" เช่นกัน

หนูก็อยากจะลองเสนอประเด็นนี้ ให้อาจารย์พิจารณานะคะ

สุนทรี แซ่ตั่น ^-^