ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหาร โดยไม่ทันตั้งตัว จะต้องปรับบทบาทของตนอย่างไรให้สมกับเป็นผู้บริหาร

สมร

 สวัสดีค่ะ คุณยม

 

ดิฉันมีเรื่องเรียนหารือ คือดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหาร มามาด ๆ เมื่อเดือน ม.ค.นี้เอง โดยไม่ทันตั้งตัว เป็นงงไปเลย หนักใจเพราะไม่รู้ว่าจะต้องปรับบทบาทของตนอย่างไรให้สมกับเป็นผู้บริหาร 

 

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

 

ด้วยความนับถือ

สมร

คำตอบ

คำตอบมีอยูใน blog ข้างล่างนี้แล้ว

 

สวัสดี

ยม

อาจารย์ยม

บทบาทและสมรรถภาพของผู้บริหาร

 มีนักวิชาการหลายท่านเขียนไว้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ผมคิดว่าอาจจะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บทบาทของแต่ละตำแหน่งหน้าที่ย่อมเปลี่ยนไป

อย่างไรก็ตาม พอจะสรุปได้ว่า บทบาทและสมมรรถภาพของผู้บริหารยุคใหม่ ควรมีดังนี้

 1. เป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหาร (Direction Setter ) เช่น รู้เทคนิคต่าง ๆ ของการบริหาร PPBS .MBO QCC เป็นต้น
 2. มีความสามารถกระตุ้นคน (Leader Catalyst)
 3. ต้องเป็นนักวางแผน (Planner)
 4. ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Maker)
 5. ต้องมีความสามารถในการจัดองค์การ (Organizer)
 6. ต้องเป็นผู้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Change Manager)
 7. ต้องเป็นผู้ให้ความร่วมมือ (Coordinator)
 8. ต้องเป็นผู้ติดต่อสื่อสารที่ดี(Communicator)
 9. ต้องเป็นผู้แก้ปัญหาขัดแย้งในองค์การได้ (Conflict Manager)
 10. ต้องสามารถบริหารปัญหาต่าง ๆ ได้(Problem Manager)
 11. ต้องรู้จักวิเคราะห์และจัดระบบงาน (System Manager)
 12. ต้องมีความสามารถในด้านวิชาการทั้งการเรียนและการสอน (Instructional Manager)
 13. ต้องมีความสามรถในการบริหารบุคคล (Personnel Manager)
 14. ต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resource Manager)
 15. ต้องมีความสามารถในการประเมินผลงาน (Appraiser)
 16. ต้องมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ (Public Realtor)
 17. ต้องสามารถเป็นผู้นำในสังคมได้ (Ceremonial Head)
 
 
Health Professional
ต้องการโปปรแกรมการทำ mind map ครับ

อยากจะทราบเกี่ยวกับ ความหมายของคำนี้ ค่ะ

1 QCC

2 MBO

3 ISO

4 5ส

5 PM

อยากรู้ความหมายของแต่ละคำเลยค่ะ

แนะนำให้ใช้ ห้องสมุดใน google.co.th ค้นหา จะง่ายมาก และมีรายละเอียดเยอะมาก  ถ้าจะให้พิมพ์ให้ที่ละคำ ทีละความหมาย เวลาจะไม่พอน๊ะครับ  คือ เข้าไปที่ www.google.co.th แล้วพิมพ์ไปทีละคำ แล้วเลือกหาคำตอบพิจารณา  เอา 

เรียกว่า "ค้น" พอเจอแล้ว ก็ "คว้า" copy มาศึกษา ให้เข้าใจครับ