โรงเรียนยอดนิยม

ถามอีกแร้ว
        โรงเรียนยอดนิยมของ จ.อยุธยา มีโรงเรียนใดบ้างค่ะ
คำตอบ

         โรงเรียนยอดนิยมใน สพท.อย.เขต 1  มี  3 โรงเรียน

    1  ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์   (หญิงล้วน)

    2. ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย  (สหศึกษา)

    3. ร.ร.อยุธยานุสรณ์     (สหศึกษา)

        

 

โรงเรียนยอดนิยิมของจันทบุรีมี 2  โรงเรียน

1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี(ชายล้วนม.ต้น)

 

2.รงเรียนศณียานุสรณ์  จันทบุรี(หญิงล้วนม.ต้น)