ยังไม่มีบันทึกค่ะ

  • อาจารย์หมอสอางค์คะ ในสมุดบันทึกของอาจารย์ยังไม่มีบันทึกเลยคะ ไม่ทราบหายไปไหน  อาจารย์ลองบันทึกใหม่อีกครั้งนะคะ
คำตอบ