วัดดีปีใหม่สำหรับคนเมืองปาย

นายศักดิ์ณรงค์ บุญออน
ผมไม่คอยได้เข้ามาเล่น เพราะเน็ตที่อำเภอใช้ไม่ได้ ข้อมูลในโกโตโนของผมก็หายไปแล้ว ผมจึงไม่คอยได้เข้ามาเท่าไร
คำตอบ