มีคำถามฝากอาจารย์ค่ะ

ดีใจจังที่อ.สกลเข้ามาร่วมใน g2k  มีคำถามฝากอาจารย์ที่บันทึกนี้ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/paramee/76069

ปารมี

คำตอบ