การลบไฟล์ ออกจากไฟล์อัลบั้ม

คุณหมอสมบูรณ์ค่ะ สำหรับวิธีการลบไฟล์ จากไฟล์อัลบั้ม นั้น สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ

  • เมื่อ log in เข้าระบบแล้วนั้น ให้เลือกเมนูไฟล์อัลบั้ม
  • จากนั้นเลือก ไฟล์ ที่ต้องการลบ
  • ระบบจะแสดงเมนูทางขวามือดังภาพ P
  • เมื่อเลือก ลบไฟล์นี้ ระบบก็จะให้ทำการยืนยัน
  • เมื่อยืนยันการลบแล้ว ระบบก็จะลบไฟล์จากไฟล์อัลบั้มค่ะ

ตอบให้ในบันทึก FAQs คำแนะนำแก้ไขปัญหาการใช้งาน Gotoknow ด้วยแล้วนะค่ะ

คำตอบ

ได้ทำตามคำแนะนำ และทำได้แล้ว

ขอบคุณครับ