ที่อยู่ อ.แป๋ว

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี

รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการฝ่ายวิชาการ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(สำนักทะเบียนและประมวลผล)

อาคารศูนย์วิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

คำตอบ
  • ขอบคุณมากครับ
  • เห็นไปบอกพ่อครูไว้แล้ว