เรียนเสนอหัวข้อวิจัย

มีเรื่องดีดีมาฝากค่ะ
ท่าน อาจารย์หมอวัลลภ  พรเรืองวงศ์  เจ้าของ Blog บ้านสุขภาพ  อุตสาห์ให้โจทย์วิจัยแก่อาจารย์ในคณะของเรา  คราวนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโนลีหัวใจและทรวงอก / กายภาพบำบัด ดังนี้ค่ะ
เรียนเสนอหัวข้อวิจัย

เรียน อาจารย์มาลินีที่เคารพ...

  • จากบันทึกเรื่อง "บีบมือ ลดความดัน(เลือด)"
  • ทำให้ได้ข้อคิดว่า คณะสหเวชศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีหัวใจ-ทรวงอก หรือกายภาพบำบัดน่าจะลองวิจัยเรื่องนี้ดูว่า ลดความดันเลือดในคนไทยได้จริงหรือไม่

อาจารย์อาจใช้เป็นโจทย์วิจัยในโครงงานวิชาชีพของนิสิตก็ได้นะคะ  หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ 

 

คำตอบ
not yet answered
ขอบคุณอาจารย์มาลินีและอาจารย์วัลลภมากนะคะ สำหรับเรื่องฝากที่มีประโยชน์ค่ะ