ความเชื่อ

หลานคีตา
ชาวพุทธมีความเชื่ออยูหลายอย่าง  อยากทราบว่าความเชื่อในอริยมรรคมีอะไรบ้างค่ะ (ขอทั้งภาษาบาลีและคำแปล)
คำตอบ

หลานคีตา...

ความเชื่อในอริยมรรค ?

ลุงหลวงไม่เข้าใจคำถาม จ้า

อ่านหนังสือการ์ตูนดีกว่านะ คีตา

ลุงหลวง