ถาม

ปอ

ท่านมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมมาใหม่ไหม

คำตอบ