เล่าประวัติอีกที

อยากให้อาจารย์ นำความคิดเห็นใน Blog ของน้องปืน เรื่อง พ่อเล่า : ลูกเขียน จากประสบการณ์พ่อสอนอะไรลูก  ที่เล่าเรื่องคุณพ่อ คุณย่า....ฯลฯ ของอาจารย์ ลง Blog ของอาจารย์เองอีกทีค่ะ เพราะเกรงว่า fan club ท่านอื่นจะพลาดอ่านเรื่องดีดีเช่นนี้ไป เพิ่มเติมอีกเยอะๆ ก็ได้นะค่ะ สนุกมาก....
คำตอบ

ขอขอบพระคุณอาจารย์มาลินีและท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • ขอขอบพระคุณครับ
 • เรื่องของคุณย่าที่ท่านเล่าให้คุณอาฟังเป็นอุทาหรณ์ (ตัวอย่าง) ดีที่ว่า ชีวิตคนเราก็ขึ้นๆ ลงๆ อย่างนี้เอง...
 • รับจะพิจารณานำขึ้นบล็อกครับ
 • ได้บันทึกฟรีอีกเรื่องเลยเรา...

ขอขอบพระคุณ...

นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

ขอขอบพระคุณอาจารย์มาลินีและท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • ขอขอบพระคุณครับ
 • เรื่องของคุณย่าที่ท่านเล่าให้คุณอาฟังเป็นอุทาหรณ์ (ตัวอย่าง) ดีที่ว่า ชีวิตคนเราก็ขึ้นๆ ลงๆ อย่างนี้เอง...
 • รับจะพิจารณานำขึ้นบล็อกครับ
 • ได้บันทึกฟรีอีกเรื่องเลยเรา...

ขอขอบพระคุณ...

นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

ขออภัยครับ...

 • ตอนแรกคิดจะตอบปัญหา แต่หาช่องทางตอบปัญหาไม่พบ
 • เดิมช่องทางตอบปัญหาอยู่ตรงกลาง... ใต้ต่อคำถาม
 • วันนี้ช่องทางตอบปัญหาหายไป... ย้ายไปอยู่ทางขวาของหน้าจอ เลยตอบผ่านข้อคิดเห็นก่อน แล้วคัดลอกมาลงส่วนช่องตอบปัญหาอีกที

ขออภัยครับ...