ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นาย ปรัชญา ใจซื่อ

อาจารย์ครับผมได้ไปศึกษาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 หมู่บ้านที่มีการผลิตหมวกจักรสานเหมือนกัน แต่คำตอบที่ได้กลับแตกต่างกัน อาจารย์คิดว่าเป็นเพราะเหตุใดครับ * แล้วผมจะผ่านในรายวิชานี้ไหมครับผมกลัวตกจริงครับอาจารย์ช่วยตอบด้วยครับ

คำตอบ

ตอบปรัชญานะครับ

ครูดีใจที่แวะมาแจม  อยากให้อ่านบทความอื่น ๆ ด้วยนะครับ คลิกเข้าไปใน  ปั้บผญา(พจนานุทิน) และรายการอื่น ๆนะครับ

คำถามน่าสนใจมาก  น่าตอบด้วย  แต่ครูคิดว่า  ศึกษาความเหมือนในความแตกต่าง  ศึกษาความแตกต่างในความเหมือน  นะครับ  วิชานี้เน้นการฝึกปฏิบัติ  ส่งงานครบหรือเปล่า  อ่านหนังสืออีกหน่อยแสดงความคิดเห็นด้วยภูมิความรู้ของเรา  ครูว่าได้ A  ง่ายจัง เอ้า อึ้บ เอาใจช่วยนะครับ   /จากครู