ผลกระทบของFTAที่มีต่อภาคบริการของไทย

วา วา
อยากไดข้อมูลของผลกระทบของFTAที่มีต่อภาคบริการของไทยอย่างละเอียดค่ะ
คำตอบ