ตามมาตอบคำถามครับ

  • ต้องสร้างแรงจูงใจให้เขาเรียนก่อนครับ
  • แต่อย่าบอกว่าเป็นการเรียน
  • บอกว่าเป็นการเล่นเกมครับ
  • เช่น  A B C จาก www.starfall.com
  • และ www.storyplace.org
  • ลองให้เขาเล่นดูนะครับ
  • ขอบคุณมากครับที่ถามคำถาม
คำตอบ