การให้ความช่วยเหลือปัญหาสถานะบุคคล

ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง

เรียน  คุณ Mr. promase sainamtan

 

ขอให้ติดต่อกลับมาที่ชล หรือ เตือน นะคะ

ชล 089-437-6770  ,เตือน 081-5544-040

เนื่องจากที่ม.ธรรมศาสตร์

มีโครงการในการให้ความช่วยเหลือ และ เปิดห้องเรียนให้กับคนมีปัญหาเรื่องสถานะบุคคลอยู่

ขอให้ติดต่อเข้ามาที่

 

โครงการห้องเรียน คลีนิก และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

กองทุนศาสตราจารย์คนึง  ฦๅไชย  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร 02-6132148   แฟ็กซ์ 02-224-9421

e-mail : [email protected] (นส.ชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง-ชล) ,<[email protected]>,(นส.บงกช  นภาอัมพร-เตือน) และ <[email protected]>, [email protected]>, (นส.ดรุณี -พี่ด๋าว)

 

ชลค่ะ

คำตอบ