คำตอบที่มาของชื่อบ้านสามขา

ตามที่คุณแผ่นดิน ได้ถามว่าชื่อบ้านสามขามาจาก อะไรนั้น มีคำตอบที่ผมได้มาจากหมู่บ้านว่า ชาวบ้านคนหนึ่งออกไปล่าสัตว์ ใช้ปืนยิงเก้งถึงแก่ความตาย แต่ไม่สามารถนำเก้งทั้งหมดกลับบ้านได้ เนื่องจากเป็นเก้งที่ใหญ่มาก จึงใช้มีดตัดเอาเฉพาะขาหลังเพียงขาเดียว กวางที่ตายอยู่เหลือเพียงสามขา ครับ ซึ่งหมายถึงความมั่นคงเปรียบดังก้อนเส้าสามก้อน และแก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ครับ

คำตอบ

ขอบคุณมากครับ....เป็นความรู้ในแง่ตำนานหมู่บ้าน  เพราะผมชอบฟังที่มาที่ไปเรื่องตำนานในชุมชนเสมอ  โดยเฉพาะเรื่องเล่ามุขปาฐะ

ขอบคุณอีกครั้งครับอาจารย์