ขอถาม

สุนทร ปิดตาฝ้าย
ลักษณะเด่นของวรรณกรรม  และรางวัลย์ซีไรทที่ได้รับมีอะไรบ้าง อธิบาย
คำตอบ

ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะคะที่จะขอตอบว่าไม่ทราบจริงๆคะ ทั้งนี้เพราะว่าตัวผู้เขียนไม่ได้เรียนมาทาทงด้านนี้ คือว่าตัวผู้เขียนเรียนด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายจะตอบได้คะ แต่จากคำถามตามข้างต้น คือไม่แน่ใจจริงๆคะ

ความหมายของ English Pig เป็นแสลงหรือไม่