KM

ผมอยากทราบว่า KM ที่พูดๆ กันอยู่คืออะไรหรอครับ ขอชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยได้ไหมครับ เนื่องจากในประกาศผมเห็นแต่เรียก "KM" น่าจะมีชื่อเต็มสักครั้งนึงในย่อหน้าแรกก็ยังดีครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ
not yet answered

Knownledge Management

ก็คือ การจัดการองค์ความรู้  โดยมีแนวคิดว่า บุคลากรขณะทำงานในองค์กร จะพอกพูนความรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งความรู้จะอยู่ติดตัวกับคน  แต่ในขณะเดียวกัน  ความรู้ควรจะเป็นทรัพยากรขององค์กรด้วย เพราะหากคนตาย ย้าย หรืออะไรก้ตาม  ความรู้จะหายไปด้วย จึงต้องมีการเก็บความรู้จากตัวคนมาไว้เป็นขององค์กรด้วย เรียกว่า กระบวนการจัดการองค์ความรู้ เช่น การให้ทำเอกสารวิชาการ  การให้ทำคู่มือปฏิบัติงาน ฯลฯ

นส. jirawan seraluk

หากจะตอบว่าการจัดการจัดการความรู้คืออะไร นั้นตอบอย่างความเห็นที่หนึ่งก็ถูกครึ่งหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะ การจัดการความรู้ทำได้ทั้งระดับปัจเจกองค์กร และสังคม การจัดการความรู้ไม่ใ่ช่การจัดการเอกสาร หรือเอกสารวิชาการ หรือการทำคู่มือปฏิบัติงาน

แต่การได้มาซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานเป็นผลที่เกิดจากการจัดการความรู้

หากอยากทราบจริงๆ ว่าการจัดการความรู้ที่แท้จริงคืออะไร ต้องไม่คิดหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยเฉพาะในขณะที่เรายังไม่ได้ลงมือเรียนรู้และปฏิบัติมันค่ะ

หากสงสัยก็เข้ามาคุยกันไ้ด้ที่สคส.คะ