อาจารย์ครับ

อัศวิน จอมเที่ยง
สวัสดีครับอาจาย์ที่เคารพรัก     ผมอยากทราบว่าเมื่อเราเรียนจบไปแล้วเราจะได้ทํางานตรงกับที่ได้เรียนไหม  ผมเห็นหลายคนที่เรียนจบไปได้ทํางานไม่ตรงกับที่เรียนไปเลยอาจารย์       ทําให้ตัวผมคิดว่าเรียนอะไรก็ได้ขอแค่ผ่านและเรียนให้จบ ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ  อาจารย์คิดว่าไงครับ
คำตอบ

อัศวินครับ

ครูเลยไม่ทราบว่าพวกเราได้ประวัติและผลงานของครูครบหรือยัง หรือยังต้องการอีก พรุ่งนี้ครูจะลองเอาติดรถไป หากอัศวินและเพื่อนต้องการก็มาเอาได้นะครับ

โอเค เป็นคนแรกของ Sec  H ที่เข้ามาแจมคุยกะครู  เป็นคำถามที่อยากตอบด้วยล่ะ  ครูไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะ  คือ ครูจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุด  ส่วนอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น จะเป็นอะไร อย่างไร ครูยังไม่สนใจ เพราะเราไม่สามารถคาดการณ์ เหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตได้ก็ดูครูสิ  ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเป็นอาจารย์สอน มร.ชม.  ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนจริง ๆ แต่ครูกลับได้มา  เพราะครูทำงานในอดีตให้ดีที่สุดกระมัง   เพราะฉะนั้น  ครูคิดว่า  เรียนตอนนี้ให้ดีที่สุด เรียนให้รู้จริงเรียนให้สนุก  แล้วจะมีคำตอบตามมา  เพราะเราทำอดีตไว้ดี ปัจจุบันจึงได้ดี  จึงเชื่อว่าทำปัจจุบันให้ดี  อนาคตจะต้องดีตามมา  The  future  not   our to  see.......ขอบใจที่เข้ามาแวะคุย  มาอ่านบ่อยๆนะแสดงความคิดเห็นในหัวข้ออื่นๆด้วย/  ครูนะครับ

กว่าจะเจอ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ นางสาววัลญา เดชะเสาร์ รหัส 49221241

เรียนวันเสาร์นะคะ