การทำAAR

อยากทราบว่าหลักการทำ AARที่ถูกต้อง คือ ทำหลังจากสิ้นสุดโครงการ(จบโครงการ) หรือว่าเสร็จกิจกรรมของแต่ละโครงการครับ
คำตอบ