เริ่มปลูกปาล์ม

rat.cat

ชายหมัดปลูกปาล์มมากี่ปีแล้ว อยู่จังหวัดไหน มากหรือเป่า

 

คำตอบ