เราคนโคกโพธิ์ต้องตาสว่าง

yah
 หน้า 1. ดร.วัน กาแดร์ หัวหน้าขบวนการเบอร์ซาตู= แผนปลุกผีของCIA ข่าวใหญ่หน้าหนึ่ง เมื่อสองวันผ่านมาสถานีโทรทัศต่างประเทศในตะวันออกกลาง ได้เผยแพร่ข่าวไปทั่วโลกโดยอ้างว่า ผู้ที่ได้รับเชิญให้มาสัมภาษณ์ คือ"หัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดน 3 จว.ใต้ของไทย ชื่อว่า ดร.วัน กาแดร์ เจ๊มัน " เนื้อหาในการให้การสัมภาษณ์นั้นเป็นการโต้คำพูดของ ดาโต๊ะพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ของไทย ที่ได้กล่าวขอโทษชาวใต้
ข่าวนี้ได้ถูกนำมาสร้างเป็นกระแส "ซิบ" และแพร่หลายกระจายไปทั้งใน SMS และ E-Mail รวมทั้งในเวปบอร์ดดัง นับพัน ที่ยำนายกฯ และรัฐบาลซะเละเทะ ในทางตรงข้ามกลับเป็นการเสริมความน่าเชื่อถือให้กับการมีตัวตนอยู่จริงของขบวนการก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดน 3 จว.ใต้ ซึ่งมีทีท่าว่าจะสร้างให้กระแสยึดโยงกับองค์การก่อการร้ายสากลอย่างอัลไคด้า ผลร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็คือ สถานการณ์ภาคใต้ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องปัญหาภายในประเทศ จะถูกยกขึ้นเป็นปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลก ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดา แต่เป็นเรื่องของมหันตภัยที่ใกล้ถึงของชนในชาติ ที่จะต้องพบกับความหายนะทั้งชีวิตและทรัพย์สินในระยะเวลาอันใกล้ ฉะนั้น เราจึงขอนำข้อมูลของ ดร.วัน การ์แด เจ๊มัน ที่แอบอ้างว่าเป็นหัวหน้าขบวนการเบอร์ซาตูนั้น มีที่มาอย่างไร ให้สมาชิกได้รับทราบกันอีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางใน                                                          2.การวิเคราะห์สถานการณ์ภาคใต้ที่จะเกิดขึ้นต่อไป ดังนี้ :-
"""""""""""""""""""""""
....
ดร. วันกาเดร์ เจ๊ะมัน เป็นใคร ?
........
ตามข้อมูลเชิงลึกได้พบว่า ดร. วันกาเดร์ เจ๊ะมัน ได้ถูกRecuitเข้าร่วมเป็นCIA ตั้งแต่ยังหนุ่ม โดย หน้า 2. มีข้อแลกเปลี่ยนคือเงินทุนในการศึกษาและค่ายังชีพตลอดชีวิต โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานCIA ในสิงคโปรซึ่งไม่ได้เป็นชาวมุสลิม และเข้ามาเคลื่อนไหวแทรกซึมฝังตัวอยู่ในขบวนการบีอาร์เอ็นคอร์ดีเนท โดยเป็นผู้หาเงินทุนให้กับBRN
แต่ภายหลังจากการที่ ดร.วันกาแดร์ ให้สำภาษณ์ว่า ปอเนาะเป็นสถานที่เพาะการก่อการร้าย เป็นต้นเหตุให้ขบวนการบีอาร์เอ็นคอร์ดีเนท เลิกร่วมมือทำงานกับ ดร.วันกาเดร์ ทันที
.........
ประวัติส่วนตัวของ ดร.วันกาเดร์ เกิดที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีศักดิ์เป็นหลานของนายอิซซุดดิน ประธานขบวนการแบ่งแยกรัฐปัตตานี (BIPP) จบการศึกษาระดับประถมที่ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จบมัธยมปลาย (หลักสูตรมัธยม 8) ที่โรงเรียนเบญจมราชทิศ จังหวัดปัตตานี หลังจากนั้นเดินทางไปเมกกะประเทศซาอุดิอารเบีย แล้วเดินทางไปประเทศอิยิปต์
.......
แต่ ดร.วันกาเดร์ ไม่นิยมการศึกษาแนวภาษาอาหรับและศาสนาอิสลาม จึงเดินทางต่อไปยังประเทศ สหรัฐอเมริกา และใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกา เขาได้รับการRecurit ให้เข้าทำงานกับ CIA ซึ่งได้ส่งให้เขาเข้าศึกษาในโรงเรียนนายสิบ และทำงานจนได้รับ ยศสิบโท ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ (B.A. Political Science) โดยหน่วยงานCIA สิงคโปร์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายผ่านให้ทั้งหมด

........
หลังจากที่อาศัยอยู่ในอเมริกามากกว่า 10 ปี เขาเข้ามายังประเทศไทย เข้ารับราชการที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) กระทรวงมหาดไทย
..........
ในช่วงสงครามเย็นปี 2515 – 2516 ได้รับหน้าที่หาข่าวจาก บก. 333 จังหวัดอุดร เพื่อส่งให้กับศูนย์CIA สกลนคร
.........
ในปี 2518 CIA ปรับแผนเอเซียครั้งใหญ่ หลังแพ้ในเวียตนาม แต่ยังต้องการคงอิทธิพลในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จึงต้องการยึดพื้นที่ภาคใต้ไทยไว้เป็นฐาน ดังนั้นจึงสร้างหน่วยงานใหม่                                                                                                                              3.ขึ้นที่เรียกว่า จคม. โดยให้จีนเป็ง เป็นหัวหน้าเคลื่อนไหวก่อการร้าย พร้อมนั้นมีคำสั่งให้ ดร.วันกาเดร์ ลาออกจากราชการ เพื่อเตรียมปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มมุสลิมภาคใต้ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ต่อไป โดยส่งให้ ดร.วันกาเดร์ ไปศึกษาต่อที่ปีนังมาเลเซีย ในปี 2518 โดยเรียนปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ปีนัง มาเลเซีย

.........
หลังจากนั้นได้ส่งเข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวและให้ทุนไปเรียนปริญญาเอกต่อที่ออสเตรเลียจบปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย แล้ว ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบรูไน และเพื่อเข้าแทรกซึมอิสลามในเชิงลึก CIAจึงจัดให้เข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ทีมหาวิทยาลัยอิสลามระหว่างประเทศ ในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

หน้า 3..........นอกจากต้องฝังตัวอยู่ในBRN แล้วดร.วันกาเดร์ รับหน้าที่จากCIA ทำลายอิสลามแบบซะละฟี ซึ่งในประเทศไทยมีมุสลิมสายซะละฟีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน อาจจะเกินกว่าครึ่ง
..........
ดร.วันกาแดร์ ได้ถูกCIA สร้างข่าวให้กับสื่อทั่วโลกว่า มีตำแหน่งเป็นผู้นำไทยมุสลิมภาคใต้ของไทยดังนั้นการแถลงข่าวต่าง ต่อสื่อมวลชนต่างประเทศ จึงระบุฐานะของ ดร.วันกาแดร์ ว่าเป็น
ผู้นำของชาวไทยมุสลิมของประเทศไทย

........
ผู้นำศาสนาอิสลามท่านหนึ่งได้กล่าวว่าดร.วันกาเดร์ ไม่ใช่ผู้นำของชาวไทยมุสลิม ใครเป็นคนแต่งตั้ง ดร.คนนี้ไม่รู้ว่า ชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยเป็นอย่างไร ต้องการอะไร เขาก็ทำได้แค่พูด
ผู้นำศาสนาอิสลามอีกท่านหนึ่งกล่าวว่าดร.วันกาเดร์ ไม่ใช่ผู้นำของชาวมุสลิมในประเทศไทย เพราะเขาต่อต้านประชาชน ต่อต้านศาสนาและความศรัทธาของประชาชน ผู้นำของประชาชนคือผู้ที่รับใช้ประชาชน แต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้แก่ประชาชน นอกจากความหวังลม แล้ง ว่าจะได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หรือข้าหลวงใหญ่

                                                   4.
.......
ชีวิตของ ดร.วันกาแดร์ ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงมาตลอดชีวิต ไม่มีความสุข ทำให้เครียดและในที่สุดเป็นโรคหัวใจ และกล้ามเนื้อไม่ทำงานทำให้เป็นอัมพาต เข้ารักษาอยู่ในโรงพยาบาล คิดวางมือเพราะสุขภาพไม่ไหวแล้ว

.......
แต่เมื่อเกิดเหตุ 911 และสหรัฐถล่มอาฟกานิสถาน ชาวไทยมุสลิมภาคใต้ได้ประท้วงไม่ให้ใช้สินค้าUS ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงทำให้มีการบีบให้เปลี่ยนแปลงฐานทางการเมืองของนักการเมืองมุสลิมทั้งหมด

........
จากนั้นCIA ก็ไปลาก ดร.วันกาแดร์ เจ๊ะมัน ออกมาจากโรงพยาบาล เพื่อเป็นหุ่นเชิด ปลุกผีขบวนการพูโลก และเป็นตัวแทนผู้ก่อการร้ายที่ไม่มีตัวตน ซึ่งจะเห็นไว้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา2 ปีกว่า เกิดเหตุวางระเบิด ลอบสังหาร ฆ่ารายวัน ยังไม่เคยมีขบวนการไหนออกมารับผิดชอบทั้งสิ้น และไม่เคยจับผู้ร้ายตัวจริงได้เลย

.........
เมื่อ 22 สค.2548 ดร.วันกาเดร์ได้เดินทางไปที่ เจนีวา เพื่อคุยกับตัวแทนของ UN ในเรื่องราวเกี่ยวกับสามจังหวัดภาคใต้ เพื่อนำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมUN ให้มีมติตั้งเขตคุ้มครองชาวมุสลิมแยกต่างหากจากประเทศไทย เหมือนกับการตั้งประเทศอิสลาเอลในปาเลสไตน์ โดยขอให้มีกองกำลังUN เข้าไปทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทย ซึ่งขณะนี้ได้ออกกฏหมายข่มเหงชาวไทยมุสลิมและละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวไทยมุสลิมภาคใต้ โดยอ้างเอกสารของHuman Right Watch

หน้า 4........ และ กรุงเจนีวา นี้เองที่สำนักข่าวReuter ได้สัมภาษณ์ ดร.วันกาแดร์ เจ๊ะมัน(แต่ไม่ได้ใส่ขื่อ เพียงอ้างว่าเป็นแหล่งข่าว) และในเนื้อข่าวนั้นได้ระบุว่า ดร.วันกาแดร์ คือหัวหน้า หรือ ตัวแทนของขบวนการPULO ซึ่งเป็นเรื่องที่เสกสรรปั้นขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของ CIA เป็นตัวจัดฉาก เพื่อให้คำว่า PLULOปรากฏเป็นที่รู้จักแก่สังคมโลก ซึ่งจะเป็นชื่อที่จำง่ายเพราะคล้องจองกันกับตัวอักษรย่อของขบวนการ PLO ของนายยัสเซ่อ อาราฟัต อดีตผู้นำปาเลสไตน์


                                              5..........ทั้งนี้ ผู้วางแผนจัดฉากให้Reuters สัมภาษณ์ ดร.วันกาแดร์ พลาดอย่างไม่น่าให้อภัย ก็เพราะดร.วันกาแดร์ ได้ประกาศลาออกจากขบวนการไปแล้วก่อนหน้านั้น
.....
ปัจจุบัน ..เหตุการณ์ก่อการร้าย 3 .ภาคใต้ของไทย ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกขณะ แต่ที่ขัดแย้งต่อสายตาชาวโลกและเหตุผลที่ควรจะเป็น คือ ไม่มีหัวหน้าขบวนการใด ออกมาประกาศรับผิดชอบผลงานของตน ตามพฤติกรรมปกติของขบวนการก่อการร้าย ไม่มีการหาสมาชิก ไม่มีการฝึกอาวุธ ไม่มีค่าย และทั้งยังไม่มีการส่งกำลังบำรุง แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ทุกวัน และในที่ชุมชน จึงเป็นที่สงสัยต่อประชาคมโลกเป็นอย่างยิ่ง นี่คือเหตุผลสำคัญ ที่ CIA จำเป็นต้องมีการสร้างละครขึ้นตบตาชาวโลก โดยอาศัยสำนักข่าวอันเป็นที่เชื่อถือของโลกคือ สำนักข่าวReuters เป็นฐานปฏิบัติการ โดยสั่งให้ ดร.วันการ์แดร์ เจ๊ะมัน เดินทางจากเมืองไทย ไปกรุงเจนีวา เพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สหประชาชาติ (ICCPR)
.........
แต่ก่อนหน้าที่ CIA และสำนักข่าวReuters จะจัดฉากสัมภาษณ์ ดร.วันการ์แดร์ เจ๊ะมัน ว่าเป็นตัวแทนของขบวนการPULO นั้น พวกเขาพลาดอย่างแก้ไขไม่ได้ เพราะ ดร.วันแดร์ ได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันการยุติบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยสิ้นเชิง ดังปรากฏหลักฐานข้อความดังนี้
........ “
ฟารีส เอ นัวร์ ได้สัมภาษณ์ดร.วัน กาเดร์ เจ๊ะมัน เกี่ยวกับเหตุการณ์อันเ
คำตอบ
not yet answered
ฟารีส เอ นัวร์ ได้สัมภาษณ์ดร.วัน กาเดร์ เจ๊ะมัน เกี่ยวกับเหตุการณ์อันเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ในขณะนี้ รวมทั้งตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลให้นักเคลื่อนไหวรายนี้ยุติบทบาท ในฐานะประธานพูโลเบอร์ซาตู ดังนี้
นักข่าว...ทำไมคุณจึงตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะผู้นำขบวนการเบอร์ซาตูลงไปในขณะนี้
ดร.วัน...คำตอบนั้นง่ายมาก ทุกวันนี้ผมแก่แล้ว และผู้นำรุ่นราวคราวเดียวกับผมหลายต่อหลายคน ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในจังหวัดภาคใต้ของไทยในขณะนี้อีกต่อไป
ในช่วงที่ผมยังมีฐานะเป็นผู้นำของเบอร์ซาตูนั้น องค์กรของเราไม่เคยใช้ความรุนแรง และยิ่งไปกว่านั้น หน้า 5. เราไม่เคยสนับสนุนยุทธวิธีที่มีลักษณะรุนแรงทุกชนิด ไม่ว่าความรุนแรงนั้น จะมีเป้าหมายอยู่ที่รัฐบาล หรือประชาชนไทยก็ตาม

                                                                                                                         6.อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้หลายครั้ง เราต่อสู้เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งสิทธิของเราในด้านต่างๆ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ รวมทั้งการเคารพตัวเอง เป้าหมายของการต่อสู้รวมศูนย์อยู่ที่เรื่องเหล่านี้ เราไม่เคยเป็นศัตรูของรัฐไทย สิ่งเดียวที่เราต้องการ ก็คือ การตระหนักและยอมรับในสิทธิด้านต่างๆ ของเรา และความปรารถนาจะให้เราได้รับความยอมรับนับถือ ก็ไม่ได้หมายความว่า เราเป็นศัตรูของคนไทยด้วย นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเลย

ความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในปัตตานีทุกวันนี้ เป็นปรากฏการณ์ใหม่ ซ้ำยังเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนในทางหนึ่งทางใด ผมปรารถนาจะให้การต่อสู้ และการสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์แบบนี้จบสิ้นลง และผมก็หวังว่าการลาออกของผมในขณะนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้นำรุ่นใหม่หยุดยั้งความรุนแรงที่นั่นลงไปด้วย โดยเฉพาะผู้นำรายที่สามารถมีบทบาทแข็งขันกว่าผม เพราะจำเป็นต้องมีการนำแบบใหม่ ที่สามารถเข้าถึงคนมลายูมุสลิมรุ่นใหม่ในปัตตานี เนื่องจากคนเหล่านี้เติบโตขึ้น ท่ามกลางความรู้สึกแปลกแยก และสับสนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นักข่าว....การลาออกของคุณจะทำให้พูโลเบอร์ซาตูได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
ดร.วัน....เบอร์ซาตู พูโล คือ เครือข่าย ฉะนั้น มันจึงขึ้นอยู่กับกลุ่มต่างๆ ว่า จะตัดสินใจเลือกเส้นทางไหนต่อไป แท้จริงแล้วผมเป็นเพียงผู้นำของกลุ่มหนึ่งในกลุ่มต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นพูโล เบอร์ซาตูทั้งหมด จึงไม่สามารถพูดในนามของผู้นำกลุ่มอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี แม้ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอน แต่ก็เห็นว่ามีอนาคตที่เป็นไปได้อยู่สองชนิด ชนิดแรก คือ พูโล เบอร์ซาตูล่มสลายลงไปอย่างเต็มรูป และชนิดที่สอง คือ การก่อรูปแปลงร่างขึ้นใหม่ ภายใต้รูปโฉมที่เปลี่ยนไป หรือแม้กระทั่งภายใต้สมญาที่ผิดไปจากเดิม   ผมหวังว่าเบอร์ซาตูจะไม่ล่มสลายลงไป เพราะสถานการณ์ในภาคใต้ของไทยนั้น จำเป็นต้องมีตัวกลางและกระบอกเสียง หากเบอร์ซาตูหมดบทบาทลงไป นั่นหมายความว่า จะไม่มีใครเป็นปากเสียงให้กับกลุ่มมาเลย์ทั้งหมด รวมทั้งไม่มีใครให้รัฐบาลไทยได้เจรจาต่อไป เบอร์ซาตูจึงจำเป็นต้องมีอยู่ต่อไป ด้วยเหตุผลง่ายๆ ข้อนี้ เพราะการเจรจา คือ วิถีทางที่ดีที่สุดที่จะทุเลาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบภาคใต้ ถึงขั้นที่เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในปัจจุบัน

                                            7.
ส่วนตัวแล้วผมคิดว่า เบอร์ซาตู และ พูโล จะดำรงอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะในทางใดทางหนึ่ง คุณคงจะเห็นว่าหน้า 6. คำว่าเบอร์ซาตู หรือ "พูโล" เป็นเสมือนคำศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรา เบอร์ซาตูหมายถึงเอกภาพ ส่วนความหมายโดยนัยของคำนี้ คือ การยืนยันถึงความจำเป็นที่ผู้คนในภูมิภาค ต้องหลอมรวมกันและมีเอกภาพบนวิถีทางบางอย่างร่วมกัน

ดังนั้น ถึงแม้ขบวนการในปัจจุบันจะยุติบทบาทลงไป แต่ก็อาจเกิดขบวนการที่มีชื่อเรียกขานใหม่ๆ โดยมีแบบแผนคล้ายคลึงกับเบอร์ซาตูในปัจจุบันขึ้นมาได้อีก เหตุผล ก็คือ ผู้คนในแถบทางใต้ ตระหนักถึงความจำเป็นว่า ปัญหาทั้งหมดนี้ จะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อเกิดวิถีทางและข้อสรุป ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ รวมทั้งการทำงานร่วมของคนทุกฝ่าย ซึ่งนั่นก็รวมถึงรัฐบาลด้วยเช่นกัน

นักข่าว.....คุณคิดว่าการตัดสินใจลาออกของคุณจะทำให้เกิดอะไรตามมาบ้าง มันจะช่วยให้สถานการณ์ในปัตตานีดีขึ้นตรงไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า ไม่มีภาวะการนำที่มองเห็นได้ในขณะนี้ รวมทั้งไม่มีโฆษกทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ในระดับที่น่าเชื่อถือได้ในหมู่มลายูปัตตานีด้วยกัน
ดร.วัน....ผมหวังว่าการลาออกของผมจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เราทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันเพื่อยุติการต่อสู้และการเข่นฆ่า เพราะท้ายที่สุดชุมชนของทุกฝ่ายล้วนเผชิญกับผลลัพธ์ที่เลวร้าย และยืดเยื้อยาวนานจากสถานการณ์แบบนี้

ขณะนี้ เราจำเป็นต้องมีผู้นำรายใหม่ๆ ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นปากเสียงของคนเชื้อสายมลายูในแถบภาคใต้ของไทย รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาเหล่านี้ เราจำเป็นต้องรื้อฟื้นการเจรจาขึ้นมา และอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้หลายต่อหลายหนแล้วว่า เราจำเป็นต้องรักษาการเจรจาเอาไว้ให้ได้
เบอร์ซาตูถือกำเนิดขึ้นมาในอดีต พร้อมกับแนวทางสำคัญสองอย่าง
อย่างแรก คือ การสร้างเวทีให้กลุ่มคนเชื้อสายมลายูในปัตตานีรวมตัวกัน และบรรลุความเห็นพ้องต้องกันในระดับนโยบาย
อย่างที่สอง คือ สร้างช่องทางในการสื่อสารกับรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร

ดังนั้น ผมจึงหวังว่าแม้ผมจะลาออกไป ก็จะบังเกิดความพยายามระลอกใหม่ ในอันที่จะรื้อฟื้นการเจรจากับคนเชื้อสายมลายูในภาคใต้ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อให้ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไข โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
หน้า 7. คนรุ่นหลังลงไปกำลังอยู่สภาวะสับสน พวกเขาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ผมเชื่อว่าความสับสนเหล่านี้ คือ สาเหตุให้กลุ่มหัวรุนแรงหลายกลุ่ม หันไปสู่การก่อความรุนแรง คนกลุ่มนี้ใช้วิธีการอะไรก็ได้ ที่พวกเขาทำได้ในขณะนั้นๆ
จึงไม่จริงเลยที่ใครจะบอกว่า ปอเนาะ คือ สถานฝึกฝนของกลุ่มนิยมความรุนแรง คนพวกนี้ฝึกได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องทำอยู่แค่ในโรงเรียนสอนศาสนา แต่สถานการณ์ที่กำลังพัฒนาขึ้นในขณะนี้ ได้ทำให้ผู้บริสุทธิ์ทุกฝ่ายถูกกล่าวหาว่า เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรง ไม่เว้นแม้แต่ครูและนักเรียนของปอเนาะ ข้อกล่าวหานี้เป็นเรื่องเท็จและปราศจากความยุติธรรม และการเจรจาถกเถียงอย่างเปิดเผย และเหมาะสมจะทำให้ปัญหาเหล่านี้กระจ่างขึ้นมาได้ ผมจึงกล่าวย้ำอยู่ตลอดเวลาว่า จำเป็นต้องมีการพิจารณาปัญหาในภูมิภาคนี้อย่างเป็นกลาง มีเหตุมีผล และไม่เอนเอียงไปทางหนึ่งทางใด
นักข่าว... คุณคิดว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ จะช่วยทุเลาสถานการณ์ในจังหวัดภาคใต้ได้หรือไม่ และตัวคุณเองจะมีบทบาทต่อไปอย่างไร ดร.วัน....ในฐานะของชายชราคนหนึ่ง สิ่งเดียวที่ผมคาดหวัง ก็คือ การมีชีวิตอย่างสันติสุขกับครอบครัวของผมเอง ในรอบหลายปีที่ผ่านมา เบอร์ซาตูได้ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยที่แนวทางของเราเกือบทั้งหมด ล้วนอยู่บนวิถีทางของการไร้ความรุนแรง เราตอกย้ำกับผู้ปฏิบัติงานของเราอยู่เสมอว่า พวกเขาไม่ควรต่อสู้ด้วยวิธีการอันโหดร้าย รวมทั้งไม่พึงทำร้ายผู้บริสุทธิ์แม้แต่รายเดียว
ในช่วงที่ผมเป็นผู้นำของเบอร์ซาตูอยู่นั้น ผมไม่เคยอนุญาตให้มีการใช้ยุทธวิธีรุนแรงในลักษณะใดทั้งนั้น และต่อให้ผมจะยุติบทบาทลงไป ผมก็จะยังคงแสดงความเห็นแบบเดียวกันนี้ ในที่ประชุมและเวทีเจรจาต่อไป ผมปรารถนาที่จะให้การต่อสู้และการทำลายล้างยุติลงอย่างแท้จริง
ผมต้องการเห็นการเจรจาในระดับต่างๆ ระหว่างรัฐบาลกลางกับคนกลุ่มต่างๆ ในปัตตานี แต่บางทีสิ่งนี้อาจจะเกิดในประเทศอาเซียนได้ยาก เพราะอาเซียนมีแนวโน้มจะผูกพันตัวเองกับนโยบายความร่วมมือระหว่างรัฐบาล จนถึงจุดที่ถือหลักไม่แทรกแซงกิจการของประเทศสมาชิกอาเซียนรายใดๆ จุดยืนนี้ไม่เป็นคุณต่อสถานการณ์ที่ทวีความเลวร้ายลงทุกขณะ

                                           9.
เราจำเป็นต้องสร้างแรงกดดันแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทย หรือกลุ่มหัวรุนแรง นั่นหมายความว่า การประนีประนอมก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น ด้วยเหตุดังนี้ ผมจึงคิดว่าการเจรจาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น สมควรจัดขึ้นในประเทศซึ่งเป็นกลาง โปร่งใส และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยอาจเป็นประเทศหนึ่งประเทศใดในยุโรป
หน้า 8. เหนืออื่นใด ผมใฝ่ฝันจะเห็นสันติภาพบังเกิดขึ้นใหม่ในปัตตานี และผมหวังจะให้ภูมิภาคนี้ฟื้นความเรืองรองขึ้นมาอีกหน....." ทั้งหมดนี้คือคำยืนยันของ ดร.วันแดร์ เจ๊ะมัน ว่าได้วางมือจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยสิ้นเชิง
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
.........
จากข้อมูลดังกล่าวนี้ จึงฉีกหน้ากาก ที่พิสูจน์ได้ชัดว่าละครที่ CIAกับสำนักข่าวต่างประเทศที่ได้ ร่วมจัดฉากขึ้นมานั้นมันเป็นเพียงConspiracy Theory(ทฤษฏีลวงโลก) เท่านั้น .... แต่ประชาชน และพลเอกสุรยุทธฯ นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะหลงไปกับกระแสไปด้วยหรือเปล่า... ?
ที่มา :: ข้อมูลนี้ได้นำเสนอไปเมื่อปีที่แล้ว(2548)"""""""""""""""""""""""""""""
::::
หมายเหตุ:::ที่เรียกว่า ดาโต๊ะ สุรยุทธก็เพราะว่าเมื่อกรกฎาคม 2546 นั้น พล..สุรยุทธ์ จุลานนท์ ขณะดำรงตำแหน่ง ผบ.สส. ได้ไปร่วมแข่งขันยิงปืนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-มาเลเซีย ที่สนามยิงปืนราชนาวีสงขลา โดยหัวหน้าทีมมาเลเซีย คือ รอแยลไฮเนส ตวนกู อัล สุลต่าน สุลต่านแห่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย หัวหน้าทีมไทยคือ พล..สุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งภายหลังการแข่งขัน พล..สุรยุทธ์ได้รับการแต่งตั้ง จากรอแยลไฮเนส ตวนกู อัล สุลต่าน สุลต่านแห่งรัฐกลันตัน ให้มีตำแหน่งเป็น "ดาโต๊ะ" ของรัฐ...
โปรดอ่านอย่างพิจารณา และวิเคราะห์ วิธีการสร้างกระแส ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งใน "สงครามข่าวสาร" >>>> ข่าวชิ้นที่ 1<<<<
ขณะนี้ 00.24 :22.. ที่ หมู่บ้านศิริเขต .ธารโต ยะลา กลุ่มชาวบ้านกำลังจัดแห่ศพโจรใต้จำนวน ศพ ที่ถูกยิงตายเมื่อคืน มุ่งไปอำเภอเมือง ยะลา เพื่อก่อการประท้วงแบบตากใบ และมีแนวโน้มจะก่อจลาจล                                                          10.สาเหตุมาจาก เมื่อคืนกลุ่มโจรจำนวนหนึ่งจะเข้าไปเผาบ้านชาวไทยพุทธในพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว ชุดคุ้มครองหมู่บ้านซึ่งเป็นราษฎรอาสาสมัครได้ขัดขวาง มีการยิงต่อสู้กันและโจรถูกยิงตายไป 5 ศพ
กลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวประท้วงแบกศพและเรียกสำนักข่าวต่างประเทศ รวมทั้งสำนักข่าว อัลจาซีรา ของโลกมุสลิมไปทำข่าวการประท้วง มีแนวโน้มจะเข้าไปในเมืองยะลา และอาจมีการผสมโรงก่อการจลาจลเผาเมืองตามกระแสข่าวที่แจ้งมา
สุรยุทธ์ สนธิ ผบทบ. สะพรั่ง อนุพงษ์ ประสงค์ และชนชั้นสูงทั้งหลายทำอะไรอยู่ หรือเป็นแต่คอยใช้ปืนข่มขู่ประชาชนที่ไม่มีอาวุธใน กทม. ออกไปทำงานบ้าง เห็นอ้างว่าเก่งกันนักเรื่องความมั่นคง !!!!
หน้า 9.>>> ข่าวชิ้นที่ 2 <<<<
>>>>>>
ป่วนวัยรุ่นยะลาถูกยิงดับ 5 ชายฉกรรจ์สวมรอยสร้างสถานการณ์ <<<<<<<<
[23
.. 49 - 14:47]
........
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 23.00 . ที่ผ่านมา (22 ..) เกิดเหตุวัยรุ่นประมาณ 30 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวนมาก เข้าไปในเขตพื้นที่ตลาดธารโต .ธารโต .ธารโต .ยะลา ช่วงเวลาเดียวกันมีกำลังทหารลาดตระเวนผ่านมาจึงแจ้งให้วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม กลุ่มวัยรุ่นได้ต่อรองว่า หากกลุ่มของตนเองต้องกลับบ้าน ทหารก็ต้องกลับฐานปฏิบัติการด้วย ภายหลังการเจรจาจนได้ข้อตกลงเรียบร้อย กำลังทหารจึงขับรถไปส่งวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อขับผ่านไปถึงหมู่บ้านไทยพุทธ ใน . คีรีเขต ที่อยู่ไม่ห่างกันมากนัก มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตั้งฐานปฏิบัติการรักษาการณ์อยู่บริเวณหน้าหมู่บ้าน ปรากฏมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดและพลาดไปถูก นายมะรอซี กาเลาะห์ อายุ 16 ปี อยู่ที่ หมู่ที่ 7 .ธารโต ได้รับบาดเจ็บและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
........
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (23 ..) ชาวบ้านประมาณ 300 คน ส่วนมากเป็นชายฉกรรจ์และกลุ่มสตรีได้นำศพของนายมะรอซี กลับมาทำพิธีทางศาสนาที่มัสยิดตลาดธารโต กระทั่งเวลาประมาณ 11.30 . ชาวบ้านจึงส่งตัวแทนเป็นสตรีประมาณ 50 คน ไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ..ธารโต ให้นำตัวมือปืนมาดำเนินคดีให้ได้