Erdas

เรียน ผศ.สุเพชร

อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าการแสดงผลของ software    erdas  Imagine เป็นแบบไหนคะ และก็application  มีอะไรบ้างคะ

คำตอบ

ไม่ค่อยเข้าใจคำถาม ???

การแสดงผลของ software    erdas  Imagine

ก็โปรแกรมแสดงผลโดยดึงข้อมูลภาพดิจิตอลมาแสดงบนโปรแกรม ผ่านทางหน้าต่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกข้อมูลทั้งเวกเตอร์และแรสเตอร์เข้ามาใช้แสดงผล คล้าย Photoshop Graphic นั่นแหละ

 

ส่วน Application นั้นมีมากมาย เป็นการทำงานด้านรีโมทเซนซิง ในส่วนของ digital image processing แบบทั่วๆ ไป ก็ได้ หรือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ก็ได้ แล้วแต่หน่วยงานจะนำไปใช้งาน โดยส่วนใหญ่พบว่า ใช้ในส่วนงานราชการ และสถาบันการศึกษา จะใช้โปรแกรมทางด้านนี้

เช่น

กรมป่าไม้ (วิเคราะห์ป่าที่มีอยู่ หรือดูการเปลี่ยนแปลง หรือพยากรณ์การปลูกป่า ติดตามและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า เป็นต้น

กรมอุทยานฯ (วิเคราะห์พืชพรรณ ที่อยู่ในพื้นที่ดูแล)

กรมพัฒนาที่ดิน (วิเคราะห์และแปลสิ่งปกคลุมดิน และลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ land use)

เป็นต้น

 

เรียน อ.สุเพชร

หนูอยากจะสอบถามในเรื่องของโปรแกรม Erdas ในส่วนของการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะ ในส่วนของโปรแกรม Erdas สามารถจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้เปล่าค่ะ และถ้าใช้ได้มีวิธีการทำอย่างไรค่ะ และเราสามารถหาคู่มือการใช้งานของโปรแกรม Erdas ได้จากที่ไหนบ้างค่ะอาจารย์

อยากทราบถึงข้อด้อยของดาวเทียม LANDSAT-7 ค่ะว่ามีอะไรบ้าง

ครูgisชนบท

ข้อด้อยจะเทียบกับอะไรดี?? เช่น เทียบกับดาวเทียมรายละเอียดสูง หรือภาพถ่ายทางอากาศ

แต่ดูแล้วแต่ละอันมีข้อเด่นต่างๆ กันมากกว่า

ถ้าข้อด้อย จะจับประเด็นก็คือมองคนงาน มองคนละมุม เช่น งานผังเมือง ไม่สามารถนำไปใช้ด้วยด้วย Spatial Resolution ที่หยาบเกินไป งานผังเมืองต้องใช้ Quickbird / IKONOS / Worldview เป็นต้น

ข้อด้อยไม่เหมาะสำหรับที่ต้องตามงานทุกวัน เช่นงานพยากรณ์สภาพพื้นที่รายวัน เพราะดาวเทียมนี้มาทุก 16 วัน (Temporal resolution)

แต่จุดเด่นก็คือสามารถมองเห็นได้หลายๆ ช่วงคลื่น คือมีความหลากหลายแบนด์ (Spectral Resolution) ให้เลือกใช้มากกว่าดาวเทียมชนิดอื่นๆ เช่น การติดตามไฟป่า แบนด์ 7/4/2 ในแม่สี RGB ตามลำดับ เราพบว่า แบนด์อื่นๆ ไม่มี Middle Infrared แบบ landsat7

เรียน อ.สุเพชร

ดิฉันกำลังศึกษาการปรับเชิงเรขาคณิคโดยใช้โปรแกรม Erdas และเลือกใช้แบบจำลองทางกายภาพของเครื่องรับรู้ (Physical Sensor Model) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Rigorous Sensor Model แต่ดิฉันไม่ทราบว่าควรจะกำหนดค่าModel Parameters อย่างไรดีจึงจะเหมาะสมแก่ WorldView-1 Satellite Imagery ตัวอย่างค่าพารามิเตอร์เช่น

·Polynomial order for each exterior orientation parameter: ควรจะกำหนดค่า X:, Y: , Z: , Omega: , Phi: , Kappa: , อย่างไรจึงเหมาะสม

·Standard deviation for each exterior orientation parameter: ควรจะกำหนดค่า X:, Y: , Z: , Omega: , Phi: , Kappa: , อย่างไรจึงเหมาะสม

เรียน อ.สุเพชร

ดิฉันอยากสอบถามเรื่อง การทำ Vegetation Index คะ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ซึ่งจะมี available Bands List อยู่ด้วยกัน 4 Bands คือ Band 1 = ช่วงคลื่นสีแดง Band 2 = ช่วงคลื่นสีเขียว Band 3 = ช่วงคลื่นสีน้ำเงิน และ Band 4 ช่วงอินฟาร์เรดใกล้ โดยในการการทำ Vegetation Index แต่ละตัวจะใช้ช่วงคลื่นมาคิดเพื่อหาค่าออกมา แต่ดิฉันมีปัญหาในการในการทำ Vegetation Index ดังต่อไปนี้ RVI VI MVI SAVI เนื่องจาก THEOS มีเพียงแค่ 4 แบนด์ ไม่เหมือนกับ LANDSAT-7 ที่มี 7 แบนด์ ที่สามารถนำค่าของแต่ละแบนด์มาใช้คิดกับตัวสมการได้เลย จึงอยากทราบว่า ถ้าต้องการจะหา Vegetation Index ดังกล่าว จะต้องทำอย่างไรคะ

ทำไมถึงลง erdas Imagin8.4 ใน windows7 ไม่ได้ละครับ(crack)ไม่ได้

Vegetation Index WDVI คืออะไรคับ ขอความหมายและการประยุกต์ใช้โดยละเอียดด้วยนะคับ และขอ เวบไชต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคับ ขอบพระคุณครับ อาจารย์