รูปถ่ายของนิสิต ใน planet แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิสิตเภสัชศาสตร์

สวัสดีค่ะ คุณสุรศักดิ์

พอดีว่าหนูได้เข้ามาเยี่ยมชม planet แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิสิตเภสัชศาสตร์  ซึ่งเห็นว่ามีนิสิตหลายท่านที่ใส่ภาพดารา หรือภาพอื่น ๆ ที่หนูเองก็ไม่แน่ใจว่าจะมีลิขวิทธิ์หรือไม่ค่ะ  จึงรบกวนคุณสุรศักดิ์ เตือนนิสิตค่ะ เพื่อประโยชน์ของนิสิต ทุกท่านค่ะ

บันทึกที่เกี่ยวข้องกับภาพ ซึ่งอาจารย์จันทวรรณได้เขียนไว้  เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นค่ะ

 

คำตอบ