ต้องการภาษาถ้องถิ่นของภาคเหนือ อีสาน ใต้ ไปทำโครงงาน

ด.ญ.สิริกาญจ์
ไม่มีคำถามค่ะ แต่ต้องการคำของแต่ล่ะภาคให้ได้มากที่สุด  ขอรบกวนด้วยนะค่ะ.......
คำตอบ