ปัญหาการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าในเชิงพาณิชย์

สุวัฒน์ เสือโพชน์
สวัสดีครับท่านอาจารย์ผมเป็นศิษย์อบรมในรุ่นที่ 1 ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ติดต่ออาจารย์มานานเพราะมัวแต่ยุ่งอยู่กับการเพาะเลี้ยง หลังจากผ่านการอบรมมาก็ได้กลับมาลองผิดลองถูกอยู่เป็นปี อยากจะขึ้นไปเคารพอาจารย์และขอความรู้เพิ่มเติมก็ยังไม่มีโอกาสปัจจุปันผมก็ยังเพาะเลี้ยงอยู่และผลิตไข่ขายอย่างเดียวส่วนตัวเป็น ๆ ตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้ติดขัดด้วยจำนวนของไข่ สถานที่เพาะเลี้ยง การทำอาหารของไร(น้ำเขียว)ซึ่งการทำน้ำเขียวมีปัญหากับผมมากเพราะจะมีตัวโคพีพอทลงไปกินน้ำเขียวทำให้น้ำไม่เขียว อาจารย์ครับมีเพื่อน ๆ รุ่นไหนบ้างที่สามารถเพาะเลี้ยงเป็นเชิงพาณิชย์ได้แล้ว ถ้ามีช่วยกรุณาส่งข่าวด้วย จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน ส่วนเพื่อน ๆ ท่านใดอยากได้เทคนิคการเพาะเลี้ยงสามราถติดต่อได้ที่โทร. 067885332 ท้ายนี้ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแร็งเพื่อที่จะได้เป็นเสาหลักในการเผยแพร่การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าต่อไป สวัสดีครับอาจารย์
คำตอบ
not yet answered

สวัสดีครับ อาจารย์

รวบกวนอาจารย์ครับ คือ ผมมีโครงการจะทำปัญหาพิเศษ กับทางภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ เรื่อง การใช้ไรนางฟ้าเป็นตัวทดสอบ toxicity ครับ

ผมควรจะหาข้อมูลเกี่ยวกับไรน้ำนางฟ้าที่ไหนดีครับ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ