จะนำบล็อกไปไว้ในแพลนเน็ตของอาจารย์ได้อย่างไรค่ะ

ศิริเพ็ญ แสนสามารถ(ครูกวางเชียรใหญ่)
อาจารย์ค่ะ  หนูต้องการจะนำบล็อกที่เขียนเสร็จแล้วไปไว้ในแพล็นเน็ตการจัดการความรู้เมืองนครได้อย่างไรค่ะ
คำตอบ