แล้วเสรีนิยมเก่าและใหม่ แตกต่างกันอย่างไรคะ ?

ลองจำแนกดูกันสักนิดดีไหมคะ ?
คำตอบ
ขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาตั้งคำถามค่ะ ยังไงหนูจะพยายามไปหาคำตอบที่ชัดเจนมาอธิบายให้ทราบอีกทีนะคะ คงต้องขลุกอยู่กับห้องสมุดและข้อมูลทางอินเตอร์เนตสักพัก แล้วจะตอบอาจารย์อีกครั้งนะคะ... (แต่ในเบื้องต้นนี้เห็นว่า เสรีนิยมสมัยเก่า เราจะเรียกว่า liberalism เฉย ๆ โดยเป็นแนวเศรษฐกิจที่เน้นการลงทุนอย่างเสรี เป็นยุคของนายทุน ที่จะมีความต่างระหว่างนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพอย่างชัดเจน.. แต่กับเสรีนิยมสมัยใหม่ จะเรียกว่า Neo-liberalism คือเพิ่มคำว่า neo ซึ่งแปลว่าใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็นการนำแนวคิดเสรีนิยมแบบเก่ามาปัดฝุ่นใหม่ ให้ทันกับยุคสมัยที่เป็นโลกาภิวัฒน์ และเพิ่งมีการพัฒนามาในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา แต่ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันมาก นั่นคือจะเกิดกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กุมอำนาจทางเศรษฐกิจ ส่วนธุรกิจขนาดย่อมก็จะค่อย ๆ อยู่ไม่ได้และล้มลงไป และจะเกิดความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นเช่นกัน)
LiLa
  • แวะมาตอบคำถามเพิ่มเติมค่ะ
  • เสรีนิยมสมัยเก่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม ผู้ได้เปรียบคือ นายทุน เป็นระบบการค้าที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนำระบอบประชาธิปไตยมาใช้กับการปกครอง และส่วนใหญ่มักจะจำกัดอยู่ในขอบเขตของแต่ละรัฐ
  • แต่เสรีนิยมสมัยใหม่ ในยุคที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นมายาวนานแล้วเช่นนี้ เสรีนิยมสมัยใหม่มักเป็นเรื่องของการลงทุนล้วน ๆ เป็นเรื่องของการค้าข้ามชาติ เป็นความเสรีที่เกิดจากการเปิดให้ลงทุนระหว่างประเทศ จึงเป็นเรื่องระหว่างรัฐ ที่มีอำนาจอธิปไตยมาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก เสรีนิยมสมัยใหม่จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงและมีผลกระทบในวงกว้างกว่า