ทามมัยต้องข้าวสวยกับไข่ต้มถวายพระ

นาย

ทำไมต้องถวายข้าวพระพุทธรูปด้วยข้าวสวยกับไข่ต้มค่ะ

แล้วก้อทามมัยถึงเรียกคนที่จาบวชว่านาคค่ะ

 

 

คำตอบ