ขอโทษครับ

  • ขอโทษที่เอยชื่อสถาบัน
  • นักศึกษาส่งงานกลุ่มแต่ส่งทั้ง 3คน
  • ผมและดร.  ธวัชชัยคิดว่าลอกกัน
  • ปรากฏว่าอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ส่งทั้ง3คน งง
  • ทั้งที่ผมทราบว่าอยู่กลุ่มเดียวกัน
  • แต่หาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมส่งทั้ง 3 คน
  • คงผิดพลาดทางเทคนิค
  • ขอบคุณครับ
คำตอบ