ความมั่นคงในชีวิตราชการไทยในบ้านนอก

1.จากการที่มีเหตุวางเพลิง เผาสถานที่ราชการ(โดยเฉพาะโรงเรียน)เพื่อสร้างสถานการณ์ทางการเมืองทำให้ความมั่งคงในชีวิตราชการมีผลกระทบไปด้วย คือต้องอยู่เวรยามสถานที่ราชการโดยเคร่งครัด (อยู่จริงๆ)และได้รับผิดชอบให้ต้องตรวจสถานที่ราชการที่มีการเวรยาม ทุกวันพร้อมกับรายงานผลทุกวันจันทร์ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ต้องได้ทำหน้าที่เหล่านี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ รู้สึกว่าความมั่นคงทางราชการมีผลกระทบโดยตรง หากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นและในวันนั้นเราเกิดติดธุระ ไม่ได้นอนเวร ไม่ทราบว่าเหตุการเหล่านี้มีผลกระทบต่อท่านหรือไม่
คำตอบ
not yet answered
ประชิต อินทะกนก

มีแน่นอนครับ ถึงเวลานี้ก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของชีวิตกันใหม่  อันไหนมันกระทบเรารุณแรงก็ต้องระวังละครับ

คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยน้อยลงทุกวัน