ภาษาท้องถิ่นภาคใต้

แจ้งลบ
แจ้งลบ

ต้องการรู้ภาษาท้องถิ่นภาคใต้

 

คำตอบ

not yet answered

ต้องการณุ้เกี่ยวกับการละเล่นในท้องถิ่นภาคใต้ ต้องการถามว่าภาษาของคนในภาคใต้

464231

ขอกะละเล่นภาคใต้หน่อยครับ

 
ใส่รูปหรือไฟล์