ภาษาท้องถิ่นภาคใต้

ต้องการรู้ภาษาท้องถิ่นภาคใต้

 

คำตอบ

not yet answered

ต้องการณุ้เกี่ยวกับการละเล่นในท้องถิ่นภาคใต้ ต้องการถามว่าภาษาของคนในภาคใต้

ขอกะละเล่นภาคใต้หน่อยครับ

 

ตอบ

คุณสามารถลากไฟล์มาปล่อยในช่องนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ได้ คุณยังจะใช้ปุ่มเลือกไฟล์ด้านล่างนี้อัปโหลดก็ได้เช่นเดียวกัน