ภาษาท้องถิ่นภาคใต้

Tue Jan 23 2007 14:55:28 GMT+0700 (ICT)
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ต้องการรู้ภาษาท้องถิ่นภาคใต้

  

คำตอบ

A.binmaha
Wed Dec 07 2011 16:18:12 GMT+0700 (ICT)
not yet answered
Wed Sep 24 2008 17:39:19 GMT+0700 (ICT)

ต้องการณุ้เกี่ยวกับการละเล่นในท้องถิ่นภาคใต้ ต้องการถามว่าภาษาของคนในภาคใต้

464231
Tue Dec 16 2008 21:12:09 GMT+0700 (ICT)

ขอกะละเล่นภาคใต้หน่อยครับ

  
 ใส่รูปหรือไฟล์