ภาษาท้องถิ่นภาคใต้

ต้องการรู้ภาษาท้องถิ่นภาคใต้

คำตอบ
not yet answered

ต้องการณุ้เกี่ยวกับการละเล่นในท้องถิ่นภาคใต้ ต้องการถามว่าภาษาของคนในภาคใต้

ขอกะละเล่นภาคใต้หน่อยครับ