ผู้นำที่ฉลาด มีคุณลักษณะอย่างไร จะลูกอย่างไรในเรื่องการเป็นผู้นำ

อมรรัตน์

สวัสดีค่ะ

เพื่อนดิฉันแนะนำให้เข้ามาศึกษา home page ของคุณยม บอกว่ามีสาระ น่าศึกษา และถามตอบ เป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการได้ดี จึงได้แวะเข้ามาเยี่ยมชม  อ่านแล้วรู้สึกชื่นชม คุณยม   

คุณยม ดูบุคลิกภาพดี มีความรู้ และประสบการณ์ น่าสนใจ

ดิฉันเป็นนักบริหารคนหนึ่งในองค์กรเอกชน  ทำหน้าที่เป็นผู้นำที่สำคัญคนหนึ่งในบริษัท  ขอถามคุณยม ว่า การเป็นผู้นำที่ฉลาด มีคุณลักษณะอย่างไร   

และหากดิฉันต้องการให้ลูกของดิฉันเป็นผู้นำในอนาคต  ดูแลกิจการแทน  ควรจะลูกอย่างไรในเรื่องการเป็นผู้นำ

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอชื่นชมที่คุณยม เป็นคนไม่หวงความรู้และประสบการณ์ ขอให้ความดีที่คุณยมทำ ส่งผลให้คุณยม มีคนนิยม ยกย่อง ค่ะ

 
คำตอบ

ผู้นำที่ชาญฉลาด มีคุณลักษณะที่สังเกตได้ในตัวผู้นำคนนั้น อยู่ 4 ประการ

 

ประการแรกคือ ความสามารถในการสร้างความสุขให้กับตนเองได้

 

ประการที่สอง คือ ความสามารถในการสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้ที่สำคัญคือการสร้างความสุข ความพึงพอใจให้กับลูกน้อง ลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและองค์การ

 

ประการสาม คือ ความสามารถในการเสนอความคิดหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้

 ประการที่สี่  คือ ความสามารถในการบริหารการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง  

หากต้องการสอนลูกให้เป็นผู้นำ ผมแนะนำว่า ควรทำดังนี้ ครับ

  1. การฝึกมอบหมายงานที่ยากกว่า  ให้รู้จักคิด รู้จักทำด้วยตนเอง
  2. การสร้างขวัญกำลังใจ  คอยให้กำลังใจ เมื่อทำงานที่ยาก ท้าทาย
  3. การใส่ใจในความสำเร็จ  เมื่อทำงานได้สำเร็จ ต้องบอกให้รู้ว่า สำเร็จได้ระดับไหน ถ้าดี ควรให้รางวัล ถ้าสำเร็จพอควร จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร ต้องแนะนำ
  4. การรับฟังความคิดเห็น ความฝัน  การสื่อสารสองทางเป็นสิ่งสำคัญ รับฟัง เพื่อมีข้อมูลมาประกอบการสอน การตัดสินใจ  อยากให้ลูกเป็นผู้นำ ต้องให้เขานำ เราคอยตามแนะนำ ครับ
  5. การให้โอกาส ให้ความรู้ ให้อภัย  เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ มาก ผู้นำต้องให้กับผู้ตาม เราต้องให้เขา  เพื่อเขาจะได้เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำนั้นต้อง ให้โอกาส ให้ความรู้ ให้อภัย ผู้คนรอบข้าง
  6. การส่งเสริมให้เขาใช้ความคิด วิเคราะห์ปัญหา การให้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกันในเบื้องต้น  เมื่อเขาคิดได้มากขึ้น ๆ ก็ปล่อยให้คิดเองได้ เมื่อคิดดี ทำดีได้เอง ก็เป็นผู้นำได้
  7. การสอนให้ลูกน้อง มีกติกาและมารยาท มีความรับผิดชอบและ การค้นหา ศึกษาข้อมูล เรื่องกติกา และมารยาท เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การเป็นคนรักการเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลอยู่สมำเสมอ จะทำให้ตัดสินใจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 ทั้งเจ็ดข้อข้างต้น ผมเคยใช้กับ ลูก ลูกน้องครับ มาจากคำว่า ลูก+น้อง น่าจะนำไปประยุกต์ใช้กันได้  ผมให้คำแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนครับ