สวัสดีชาววิทย์

เกศรินทร์
อยากทักทาย อยากรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ การสอนเด็กๆ ทักทายมาได้นะคะที่เมล [email protected] บาย บาย.....อ.เกด
คำตอบ