บันทึกรางวัลไม่หยุดงาน

น่าสนใจมากค่ะ ขอถามเพิ่มหน่อยว่า ลาพักร้อนนับไหมคะ และ เอาเกณฑ์นี้จับ จะมีคนได้รางวัลหรือเปล่า และได้กี่คน
คำตอบ
เรียน คุณหมอรวิวรรณ

     ขออภัยด้วยครับ ที่ตอบคำถามช้าไป หลักเกณฑ์สำหรับผู้มีสิทธิรับรางวัลเบี้ยขยันนั้น นับรวมการลาทุกประเภทในรอบปีงบประมาณ ไม่เกิน 3 วันครับ

      เกณฑ์นี้ เพิ่งเริ่มปีงบประมาณนี้เป็นปีแรกครับ จึงยังไม่ทราบจำนวนผู้รับรางวัล ปีที่แล้วมีการตั้งเกณฑ์รางวัลไม่หยุดงาน ไม่มีใครได้รับรางวัล มีผู้ที่เกือบได้รางวัล 1 คน คือมีวันลากิจ 1 วัน จึงพลาดไป

       แต่สำหรับเกณฑ์รางวัลนี้ เปลี่ยนเป็นรางวัลเบี้ยขยัน เท่าที่ผมสำรวจในขณะนี้ มีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลครับ


                                                                                       บอย สหเวช