เห็ดเจริญเติบโตไม่เต็มที่เท่าที่ควร

คนเพาะเห็ด
  รอตอบอยู่นะครับ ส่งทางอีเมล์ก็ได้ครับ
คำตอบ

เรียนผู้ถามเรื่องเห็ดเติบโตไม่เท่าที่ควร

ไม่ทราบว่าเป็นเป็ดอะไรครับ

การที่เห็ดเจริญเติบโตไม่ดีมีประเด็นพิจารณาเบื้องต้นดังนี้ครับ

1. สูตรอาหาร อาหารที่ใส่เข้าไปอาจจะไม่พอ

2. สภาพแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการ เพราะต้องปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับชนิดของเห็ด จึงจะเกิดดอกได้ดี

3. สายพันธุ์ของเห็ด ต้องแน่ใจว่ามาจากแหล่งที่มีการคัดพันธุ์ที่ดี

 คงให้รายละเอียดในเบื้องต้นได้เท่านี้ครับ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นเห็ดอะไร และเพาะแบบไหน

ขอบคุณครับ

อุทัย