ภาพโรงเรียน

เดะดี
ในเว็บไม่มีภาพของโรงเรียนเลยหรือค่ะ อยากเห็นจังเลยค่ะ
คำตอบ