การเข้าอยู่ในแพนเนตโกทูโน

นายสังวร ยมรัตน์KM.ตะคร้อพิทยา
อาจารย์ครับ มีเพื่อน ๆ เขาถามผมว่าจะเข้าไปอยู่ในวงแพลเนตของโกทูโนได้อย่างไร..เพราะเขายังล่องลอยอยู่นอกวงจรของแพลนเนตโกทูโน..หวังว่าคงได้รับความกระจ่างจากท่านนะครับ..ขอบคุณครับ
คำตอบ