ก็แล้วเมื่อไหร่จะมีบันทึกให้อ่านล่ะจ๊ะ

ก็แล้วเมื่อไหร่จะมีบันทึกให้อ่านล่ะจ๊ะ
คำตอบ