ขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะเรื่อง Multimedia

   ขอบคุณ หนูมะปรางเปรี้ยวมาครับ ที่แนะนำ เกี่ยวกับเรื่องการผลิตสื่อ Interactive Multimedia และเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างมากด้วย ขอน้อมรับข้อเสนอแนะ ด้วยความขอบคุณครับ และไม่ใช่รับอย่างเดียว จะนำไปปฏิบัติทันที ตามคำแนะนำ โดยจะทำเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
  1. ให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชื่ยวชาญสื่อ โดย หลังจากร่าง Story Board เรียบร้อยแล้ว  จะประชุมปฏิบัติการ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมาช่วยกันพิจารณา แล้วปรับแก้ไข (ความจริง ผู้ร่าง Story Board ครั้งนี้ ทำงานร่วงมกัน ระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสื่อ และนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรี จึงเป็น Story Board ที่เป็นมุมมองของผู้ผลิตสื่อและผู้เรียน แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สมบูรณ์แน่ๆ ตามที่หนูมะปรางเปรี้ยวแนะนำ)
  2. ทดลองสร้างสือต้นแบบ จำนวนหนึ่ง ไปทดลองใช้กํบผู้เรียน ตามที่หนูแนะนำ

   ต้องขอขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำดีๆ และถ้ามีอะไรอีก ก็แนะนำมาได้ตลอดเวลานะครับ

คำตอบ
not yet answered
มะปรางเปรี้ยว

ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ อ.ศรีเชาว์

สำหรับขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่ดีค่ะ การที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้เข้ามาช่วยดู จะทำให้การเก็บรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้น นะค่ะ หลังจากนั้นก็คงต้องหาจุดที่ต้องปรับปรุง  

ส่วนขั้นที่ 2 ที่ทำการทดสอบกับผู้เรียน ถ้าจะให้ดีระหว่างทำการทดสอบให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับความเข้าใจระหว่างการใช้สื่อไปด้วย อันนี้เน้นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของสื่อนะค่ะ เพื่อทดสอบดูว่าผู้เรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหน เพื่อสื่อการเรียนที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะ

ขอบคุณมากครับ แต่ละปีผมทำสื่อกันหลายเรื่อง และช่วยกันทำหลายคน คุณภาพก็ต่างๆ กันไป ค่อยๆเรียนรู้และพัฒนา สื่อที่ทำ นำไปเผยแพร่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กันที่ website ของหน่วยงาน ซึ่งมีทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่สำหรับความรับผิดชอบของผมอยู่ที่ภาคอีสาน ปีที่แล้วพยายามพัฒนากันให้มีระบบ e-Learning ขึ้นทุกจังหวัด แต่ก็ทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ปีนี้แผนที่จะทำคือ พัฒนาสื่อที่จะใช้ในระบบ e-Learning โดยสื่อที่สร้างจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร ที่แต่ละจังหวัดเปิดสอน และบันทึกอยู่ในคลังหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันในภาคอีสานมีอยู่ประมาณ 200 กว่าหลักสูตร ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ ยังไม่รู้ว่าจะช่วยกันทำได้แค่ไหน แต่ก็ดีที่แต่ละคนตั้งใจกันที่จะทำ ถึงแม้จะไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้าน ICT กันเท่าไร