บอก

ส่งภาพมาให้แล้วค่ะ อาจารย์ ที่นี่ค่ะhttp://gotoknow.org/file/mettac/nipon2.jpg

และhttp://gotoknow.org/file/mettac/nipon1.jpg 

คำตอบ