โครงงานวิทยาศาสตร์

ming
อาจารย์ให้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์  และให้ทำสมกับวัย  ให้ทำชิ้นงานออกมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย  และ งานออกมาต้องดี  และเหมาะกับนักศึกษาปริญญา  อยากให้พี่มีคำแนะนำน่ะค่ะ
คำตอบ
not yet answered

อยากให้หาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทโครงงาน

1 โครงงานประเภทสำรวจและรวบรวมข้อมูล

2 โครงงานประเภททดลอง (โปรตีน)

3 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

 (ประเภทพัฒนาผลงาน)

4 โครงงานประเภททฤษฏี  (เกี่ยวกับคณิตศาสตร์)

อาจารย์ให้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะ.....

ในระดับประถมปีที่ 6 ค่ะ.อยากจะให้ช่วยคิดเกี่ยวกับหัวข้อ และแหล่งความรู้ นะค่ะ อยากจะขอคำชี้แนะ

ด้วยค่ะ....

ผมอยากดูข้อมูลโครงงานอาจารย์นะครับ

 

โครงงานหน้าเดี่ยวทำยังไงค่ะ