เชื่อมร้อยพลัง

คุณก้ามปูคะ  ดีใจมากๆที่ได้พบเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์อีกท่านหนึ่ง คนทุกคนมีค่า และมีดีว่อนอยู่ในตัวเยอะมาก ดิฉันพร้อมแลกเปลี่ยน และพร้อมร่วมดึงศักยภาพของตนเองมาบูรณาการร่วมกับคนพิการ เราคงได้มีโอกาสร่วมงาน หรือสานความคิดร่วมกันนะคะ

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ