ขอคำแนะนำ

ขอคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ติ ชม ที่

http://gotoknow.org/blog/thaiphon/73302

คำตอบ