การสร้างบล็อก

มีความสนใจที่จะสร้างบล็อกในการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานฯ แต่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ผู้ใดมีคำแนะนำในการสร้างบล็อก ขอความกรุณาตอบมาให้หน่อยนะคะ
คำตอบ