ขอคำแนะนำครับ

คำตอบ

เรียนชาวเล้าข้าว ขอทั้งสองครับ อย่างละกึ่ง